Infestum Espectacles oferim la possibilitat d'assumir la direcció artística de qualsevol projecte ja sigui cinematogràfic, teatral, exposicions, etc. així com els nostres serveis en assessoria i documentació històrica en elements com el vestuari i l'armamentista.

1/1